Nederlands Engels Duits Russisch Oekra´ens
 
Je bent hier:

Michael Amende

Michael zijn credo is: communicatie, communicatie en nog eens communicatie!

Profiel
Michael stelt mensen en hun communicatie centraal. Michael heeft in veel verschillende rollen, beroepen en organisaties gewerkt. VariŰrend van beroepsmilitair (docent), bankier, manager detacheringbureaus, manager kenniscentrum van de rechterlijke macht en vervult de laatste jaren met veel plezier en afwisselend de volgende rollen: interviewend journalist voor lokale radio, advocaat, mediator en trainer. Hierna vindt u een overzicht van zijn ervaring.

Manager
Michael is zijn leidinggevende carriŔre begonnen als beroepsmilitair (docent). Bij verschillende detacheringbureaus gaf Michael leiding aan explosieve groei. Hij is een pionier en heeft ook veel ervaring met groei en krimp van organisaties. In al die situaties was permanent ontwikkelen en stimuleren van medewerkers voor hem essentieel. Verandering was ook het sleutelwoord bij het kenniscentrum voor bestuursrecht (onderdeel van Ministerie van Justitie) tijdens verzelfstandiging naar een zelfstandig bestuursorgaan, een zogenaamde ZBO.

Zijn voorkeurstijl is te bestempelen als coachend en faciliterend, maar als het nodig is kan hij ook schakelen naar andere stijlen, afhankelijk van de situatie.

Advocaat en Mediator
Opgeleid aan Erasmus Universiteit te Rotterdam tot jurist. Na een brede beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten inmiddels 12 jaar advocaat en gespecialiseerd in ondernemings-, arbeids- en echtscheidingsrecht. Het accent ligt op adviseren en bij conflicten eerst de weg van mediation bewandelen. In het geval mediation niet tot een oplossing leidt, gaat hij het juridisch gevecht niet uit de weg. Hij is sinds 2004 mediator en aangesloten bij het Nederlands Mediation Instituut. Tot zijn cliŰnten behoren bedrijven en particulieren. VariŰrend van kleinbedrijf tot multinationals tot scholen en samenwerkingsverbanden. Als mediator richt Michael zich op arbeidskwesties en echtscheidingen.

Trainer
Michael geeft verder al jaren management- en communicatietrainingen aan het bedrijfsleven en overheid, bijvoorbeeld voor de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten, Capgemini Academy, gemeenten, politie (KLPD), Raad voor de kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en Smart-Mintz (onderdeel van Randstad), Klachtenbehandelaars en- co÷rdinatoren regionale Politie, Europrotector, Van Ameyde Groep en aan advocaten in Oekra´ne via de Raad van Europa.

Coach
Michael is ook ervaren op het terrein van personeel en organisatie: coachen van medewerkers en anderen, werving & selectie, loopbaan coaching, outplacement, opleiden en ontwikkelen van mensen, headhunting en interim management.  Zoals teamcoaching aan Medezeggenschapsraad van het Deltion College.

Onze inspirazi